Sluiten Logo Els De Frene

Juridisch nieuws

5 June 2024

Acht tips om een vermogensplanning op te maken

Wilt u aan de slag met de opmaak van een vermogensplanning? Dan heeft u vast snel begrepen dat dit geen eenvoudige materie is. Wij helpen u graag op weg met acht duidelijke tips.  
Lees meer
28 May 2024

Onze tips voor een goede zorgvolmacht

In wie heeft u 1000 procent vertrouwen? En heeft u ook een opvolger voorzien voor die persoon, mocht hij of zij komen te overlijden? Het zijn belangrijke zaken om u af te vragen in het kader van een zorgvolmacht.   Kies voor de persoon...
Lees meer
25 April 2024

Schenking van aandelen via het aandelenregister: een haalbare kaart?

Betreft dit een klassieke schenking of een onrechtstreekse schenking. Quid?   Een klassieke schenking is een overeenkomst waarbij een persoon zich definitief en onherroepelijk van een zaak ontdoet, ten voordele van een ander persoon die ze...
Lees meer
15 April 2024

Vacature advocaat-stagiair

Advocatenkantoor Els De Frene is op zoek naar een extra advocaat-stagiair, met een uitgesproken interesse in familierecht en/of vermogensrecht. Lees hieronder meer over onze vacature als advocaat-stagiair in Kortrijk. 
Lees meer
14 April 2024

Een huwelijkscontract ... na het huwelijk

Het is een grote misvatting dat men enkel vóór het huwelijk een huwelijkscontract kan opstellen. Meer nog: het is zelfs zo dat de meeste huwelijkscontracten worden afgesloten door zestigplussers. 
Lees meer
5 April 2024

Join our team - Front Office Manager gezocht!

Wegens sterke groei van Advocatenkantoor Els De Frene zijn we op zoek naar versterking van een Front Office Manager.  Wie zoeken we? Je hebt een bijzondere voorliefde voor orde en netheid? Je hebt graag de puntjes op de...
Lees meer
26 March 2024

De zorgvolmacht

Is een lastgevingsovereenkomst waarbij de ene partij een andere partij aanstelt om over zijn of haar goederen te beschikken of om ze te beheren ingeval de ene partij daartoe niet meer in staat is.     Het niet meer in staat zijn om...
Lees meer
19 March 2024

Feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen of trouwen met of zonder huwelijkscontract?

U bent verliefd en wenst te gaan samenwonen. Wat nu ? Hoe organiseert U een en ander?     Wat moet U weten?     Vooreerst feitelijke samenwoners erven van elkaar NIET tenzij er een testament ten voordele van de...
Lees meer
8 March 2024

In de pers: interview met Els De Frene over Internationale Vrouwendag

Advocatenkantoor Els De Frene bestaat uitsluitend uit vrouwen en dat is ook De Krant van West-Vlaanderen niet ontgaan. Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag vond dan ook een interview plaats met zaakvoerster Els De Frene.   Het...
Lees meer
4 March 2024

Thema van de dag: indexering schenkingen

Sinds het vernieuwde erfrecht moeten schenkingen in waarde geïndexeerd worden ingebracht in de fictieve massa van de nalatenschap. Maar hoe doet men dit nu? U dient het bedrag van de schenking te delen door het indexcijfer van de maand van de...
Lees meer
23 February 2024

Is het een cadeau of een schenking?

Als u een roerend goed aan uw kind schenkt, moet u daarop in principe 3 procent schenkbelasting betalen. Indien u daarentegen een cadeau aan Uw kind geeft, moet U daarop geen schenkbelasting betalen.     Het verschil tussen...
Lees meer
16 February 2024

Schenking op voorschot erfdeel / buiten erfdeel

In het vernieuwde erfrecht is men ervan uitgegaan dat alle schenkingen die een ouder aan 1 van zijn kinderen doet, geacht worden op voorschot erfdeel te zijn. De wetgever is ervan uitgegaan dat ouders altijd voor al hun kinderen gelijk willen...
Lees meer
9 February 2024

Wat als U zwanger bent en Uw partner (waarmee U niet gehuwd bent) overlijdt tijdens Uw zwangerschap? Wat zijn de gevolgen voor het nog ongeboren kind?

Het zal U maar overkomen. Wat de gelukkigste periode van Uw leven zou moeten zijn, verwordt door een auto ongeval tot een hel.  U weet echter dat de vader alles voor het kind zou hebben willen doen en ook zijn de paternale grootouders wensen dat...
Lees meer
2 February 2024

Wie is Advocatenkantoor De Frene?

Advocatenkantoor De Frene staat u bij met raad en daad bij eender welke afhandeling van een geschil zowel bij bemiddeling, onderhandeling of procedure. Axelle en Lena staan in voor de administratieve en menselijke ondersteuning. De drie advocaten staan u...
Lees meer
14 December 2023

Kan ik een adoptie herroepen?

Bij familierechtelijke vraagstukken doemt deze kwestie vaak op bij echtgenoten die een kind uit de voorgaande relatie van hun partner hebben geadopteerd en nu overwegen de adoptieband te herzien na het beëindigen van de relatie met de natuurlijke...
Lees meer
13 December 2023

Steeds meer Belgen weigeren erfenis

Recente cijfers van Fednot onthullen een opmerkelijke trend in België: een groeiend aantal mensen kiest ervoor een erfenis te weigeren. Voorheen moest men hiervoor naar de rechtbank, maar nu kan dit kosteloos worden geregeld via de notaris, vooral...
Lees meer
12 December 2023

Beëindiging 'modern huwelijk' is voor vrouwen vaker financiële klap

In de hedendaagse samenleving kiezen steeds meer koppels voor wettelijk samenwonen als een moderne vorm van verbintenis, zonder de formele stap van het huwelijk te zetten. Recent onderzoek, uitgevoerd door drie Belgische universiteiten in opdracht van...
Lees meer
6 November 2023

Onbeslagbare goederen dateerden nog van 1976

Sinds 25 juni 2023 is er een update doorgevoerd in de lijst van goederen die niet in beslag kunnen worden genomen, zoals beschreven in artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek. De vorige lijst dateerde nog van 1976 en bevatte enkele verouderde items. Nu...
Lees meer
13 October 2023

Nieuwe regels voor invordering van schulden aan de consument

ls uw schuldenaar een consument? Dan gelden er vanaf 1 september 2023 nieuwe regels voor de invordering van onbetaalde facturen. Vanaf dan zal het nieuwe Boek XIX van het Wetboek Economisch Recht (WER) van toepassing zijn. De Wet van 4 mei 2023...
Lees meer
6 October 2023

De rol van de Jeugdadvocaat in een Echtscheiding

In 2011 Behaalde Mr. De Frene haar Certificaat van Jeugdadvocaat.      Wat is dit nu precies een Jeugdadvocaat?      Een Jeugdadvocaat is een advocaat die minderjarigen bijstaat in het kader van...
Lees meer
29 September 2023

Doet scheiden lijden?

Het is een vaak voorkomende cliché dat scheiden zou doen lijden. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Er zijn namelijk verschillende procedures echtscheiding.     Zo dient er vooreerst een onderscheid gemaakt te worden tussen de...
Lees meer
31 August 2023

ADVOCATUUR 1 SEPTEMBER 2023

Ik herinner me nog als kind dat ik altijd zat te popelen om op 1 september terug naar school te gaan al was het soms maar om mijn nieuwe boekentas of schoenen aan mijn vriendjes te kunnen tonen.     In 1997 startte ik aan de toen nog...
Lees meer
17 August 2023

Innen van facturen wordt strenger

VERPLICHTE  KOSTELOZE  AANMANING    Elke invordering moet starten met een kosteloze aanmaning of herinneringsbrief. Deze aanmaning moet de consument ook toestaan om deze informatie op te slaan zonder de mogelijkheid het te...
Lees meer
9 August 2023

Verschil EOT en een EOO procedure

Vaak is het niet duidelijk waar het verschil zich juist bevindt en wat deze termen juist inhouden.  Echter is dit eigenlijk niet zo gecompliceerd en makkelijk te onderscheiden.     EOT staat voor echtscheiding in onderlinge...
Lees meer
10 July 2023

Ouderverstoting vs. Ouderonthechting - Help, mijn kind wil geen contact meer met mij!

Een relatiebreuk tussen ouders is een zeer vaak voorkomend gegeven. Vaak wordt er dan gekozen voor co-ouderschap. Maar wat als een kind niet meer naar de ene of de andere ouder wenst te gaan terwijl het kind voor de breuk wel een goede band had met deze...
Lees meer
10 July 2023

Cruciale verschillen tussen wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen

Wist je dat feitelijke samenwoners niets erven van elkaar?   Wettelijke samenwoners hebben wel erfrecht. Zij erven het vruchtgebruik op de gezinswoning.     Langstlevende gehuwden zijn dan weer reservataire...
Lees meer
10 July 2023

De echtscheiding fiscaal bekeken

Berekening onderhoudsgeld kinderen: de methode Hobin uitgelicht Opdat de rechter zou kunnen bepalen hoeveel onderhoudsbijdrage een ex-echtgenoot verschuldigd is voor de kinderen, hanteert men vaak de rekentool...
Lees meer
15 November 2022

Het vernieuwde strafrecht: Sneller, menselijker en straffer

Het Belgische Strafwetboek van 1876 had na bijna 150 jaar dienst dringend nood aan vernieuwing. Het Strafwetboek was hopeloos verouderd en complex. Hiertoe werden doorheen de jaren (lees: 50 jaar) herhaaldelijk pogingen onderenomen. Dit zonder veel...
Lees meer
5 September 2022

Welkom Helena!

Helena Debaere legde op 1 september 2022 de eed af in Gent. Op 1 oktober 2022 wordt ze opgenomen op de lijst van advocaten-stagiairs. Vanaf deze datum mag Mr. Debaere optreden als advocaat voor advocatenkantoor Els De Frene. 
Lees meer
19 January 2022

Save The Date !!!!!!

Meester Els De Frene spreekt met Justine De Jonckheere over de successieplanning. Dit is te bekijken op:  zondag 23 januari 2022 om 16:15 uur op VTM 1: Wooninspiraties zondag 30 januari 2022 om 15:00 uur op VTM 2:...
Lees meer
16 December 2021

Hof van Cassatie: onderhoudsuitkering na wettelijke samenwoning

Tijdens de wettelijke samenwoning bestaat tussen de samenwonenden een bijdrageplicht, maar geen hulpplicht.  Hierdoor zijn wettelijk samenwonenden tijdens de samewoning niet gehouden elkaar in hun levensstandaard te laten delen.  Hieruit...
Lees meer
29 November 2020

De voordelen van een zorgvolmacht.

Wie zal Uw geldzaken beheren als U daar zelf niet meer in staat toebent?  Indien U niets voorziet, komt U op het ogenblik dat u niet meer in staat bent Uw goederen te beheren, onder een voorlopig bewindvoerder te staan die op zijn beurt...
Lees meer
20 November 2020

De Rechtsbijstandsverzekering wordt fiscaal voordelig

Er wordt nu al zo lang gesproken over een Rechtsbijstandsverzekering.  Dit betreft een verzekering die dekking zou bieden bij bouwgeschillen of echtscheidingen.  Om dit fiscaal aantrekkelijk te maken zou de minister een belastingsvoordeel...
Lees meer
20 November 2020

Minister Geens legt vast welke extra uitgaven gescheiden ouders moeten delen.( Bron vrt.be)

Er komt licht aan een het einde van de tunnel. De bestaande discussies over onderhoudsgeld en buitengewone kosten zijn op de Rechtbank schering in inslag. Onze Minister van Justitie wil hieraan paal en perk stellen door een nieuwe wet die duidelijk moet...
Lees meer
11 November 2020

Juridisch Nieuws

Op regelmatige tijdsstippen wordt U via deze website op de hoogte gehouden van wat leeft en heerst in de juridische wereld.  Laat niet na te volgen.  Ook op de Facebookpagina van Els De Frene Advocatenkantoor en op Linked in vindt U...
Lees meer