Sluiten Logo Els De Frene
10 July 2023

Cruciale verschillen tussen wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen

Wist je dat feitelijke samenwoners niets erven van elkaar?

 

Wettelijke samenwoners hebben wel erfrecht. Zij erven het vruchtgebruik op de gezinswoning.

 

Langstlevende gehuwden zijn dan weer reservataire erfgenamen.

 

In het kader van een dodelijk arbeidsongeval kwamen we ook nog een specifiek probleem tegen voor de wettelijke samenwoner: alwaar de langstlevende echtgenoot bij een dodelijk ongeval automatisch 33 procent lijfrente op het loon van de overledene ontvangt, moet er bij de wettelijke samenwoner een authentieke akte zijn alwaar de hulpverplichting geregeld is vooraleer de wettelijke samenwoner ook recht heeft op deze vergoeding.

 

Ook heeft een samenwoner geen recht op overlevingspensioen.

 

De langstlevende echtgenoot dan weer wel, die heeft recht op overlevingspensioen als hij op het ogenblik van het overlijden in 2023 minstens 49 jaar oud bent.

 

Wat als je achter het net vist?

 

Niet getreurd: er zijn nog andere aansprakelljkheidsgrond, waaronder het oud art.1382 B.W. dat vereist dat de werkgever de algemene zorgvuldigheidsplicht moet naleven en bij niet naleving ervan, aansprakelijk kan gesteld worden voor zijn nalatigheid en dus toch zal moeten betalen voor de begrafeniskosten, morele en materiële schade.

 

Specifieke informatie nodig: contacteer ons op www.elsdefrene.be of bel 056/72.29.83