Sluiten Logo Els De Frene
28 May 2024

Onze tips voor een goede zorgvolmacht

In wie heeft u 1000 procent vertrouwen? En heeft u ook een opvolger voorzien voor die persoon, mocht hij of zij komen te overlijden? Het zijn belangrijke zaken om u af te vragen in het kader van een zorgvolmacht. 

Kies voor de persoon die u het meest vertrouwt om als lasthebber op te treden. Kies voor diegene die u het beste begrijpt. Zo zullen de meesten kiezen voor hun partner, maar duid liefst ook meteen een opvolger aan voor mocht de relatie een einde kennen door beëindiging van de liefdesrelatie of door overlijden. In dat geval zou u bijvoorbeeld aan de kinderen kunnen denken.

Wees concreet over wat u wenst in elke situatie

Maak een duidelijk onderscheid tussen beheer en beschikking. Daden van beheer zijn dagdagelijkse beslissingen, terwijl daden van beschikking bijvoorbeeld kunnen gaan over het verkopen van je woning.

In het voorbeeld van hierboven, indien u de kinderen heeft aangeduid, denk dan aan een meerhandtekeningsbevoegdheid. Dit wil zeggen dat alle kinderen samen zullen moeten tekenen om bijvoorbeeld uw woning te kunnen verkopen. Geef met andere woorden nooit alle macht aan één persoon.

Laat uw zorgvolmachthebber duidelijk weten wat uw wenst, bijvoorbeeld bij palliatief lijden of bij ongeneeslijke ziekte.

Controlemechanismen vermijden problemen met zorgvolmacht

Laat de lasthebber jaarlijks of halfjaarlijks een verslag uitbrengen waarbij hij zich verantwoordt. Zo kan u nog ingrijpen ingeval van eventueel misbruik.

  • Correct nazicht. Lees geregeld uw zorgvolmacht eens na om ervoor te zorgen dat hij blijft passen bij uw actuele situatie. Stel dat u gescheiden bent maar uw zorgvolmacht staat nog bij uw ex. 
  • Correcte registratie. Last but not least: laat uw zorgvolmacht registreren bij de notaris of bij het vredegerecht. 

 

 

Meer info nodig of problemen met een zorgvolmacht?
Uw advocaat weet raad. Beter vroeg dan laat.