Sluiten Logo Els De Frene
29 September 2023

Doet scheiden lijden?

Het is een vaak voorkomende cliché dat scheiden zou doen lijden. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Er zijn namelijk verschillende procedures echtscheiding.

 

Zo dient er vooreerst een onderscheid gemaakt te worden tussen de E.O.O. en de E.O.T.

 

1. De E.O.O. is de Echtscheiding Onherstelbare Ontwrichting (Hieronder zat de vroegere fout procedure, welke nu zo goed als bijna niet meer wordt gebruikt. Wel wordt de E.O.O nog heel veel gebruikt om te scheiden op basis van feitelijke scheiding 6 maanden/ 1 jaar of om twee keer samen de echtscheiding aan te vragen met een tussenperiode van 3 maanden).

 

2. De E.O.T. is de Echtscheiding Onderlinge Toestemming (het all in one contract: overeen te komen over alles).

 

Beide procedures zijn verschillend, maar interessant is dat er kan geschakeld worden van de ene naar de andere procedure. Niet elke echtscheiding is een vechtscheiding.

Het beste is eigenlijk wanneer U als partners beslist om uit elkaar te gaan dat U in eerste instantie onderling overeenkomt wie welke roerende goederen bekomt.

lndien dit lukt, gaat U best rond de tafelzitten om te bespreken wat U voor ogen hebt met de gezamenlijke kinderen.

 

Hou er rekening mee dat jullie het best beslissen vanuit het belang van de kinderen zelf. Het is in het belang van de kinderen dat zij evenveel bij mama als bij papa kunnen zijn. ls dit haalbaar, probeer dan een week/week regeling uit te werken.

Weet dat het zo is dat zelfs in een volwaardige bilocatie er soms toch nog onderhoudsgeld zal moeten betaald worden. Dit is zo wanneer de een beduidend meer verdient dan de ander.

 

Tot slot rest de ex-partners nog de taak om hun onroerend(e) goed(eren) te verdelen. Ook dit kan U simpel oplossen door een schattingsverslag te laten opmaken en daar dan het openstaand bedrag van de hypotheek van af te trekken. De uitkomst daarvan deelt U door twee. Dit is het aandeel dat de een aan de ander zal moeten uitbetalen.

 

Een cijfervoorbeeld: jullie hebben een onroerend goed ter waarde van 300.000 euro. Daarop staat nog een hypoheek open van 150.000 euro, Blijft te verdelen een bedrag van 150,000 euro. Dit betekent dat een van de twee een opleg zal verschuldigd zijn van 75.000 euro.

Een en ander ziet er makkelijk uit doch soms lukt het de een of de ander niet om zakelijk te zijn door een emotionele blokkade.

 

Ook hierin staat advocatenkantoor De Frene U graag bij. Mr. De Frene behaalde haar Certificaat Bemiddelaar al van in 2008 en Mr. Debaere schreef haar Masterproef over "De Stimulering van Buitengerechtelijke Bemiddeling in het kader van scheidingsconflicten".

 

Meester Debaere heeft een voorliefde voor overeenkomsten, bemiddeling en EOT's. Onder toeziend oog van haar patroon tracht zij deze te bewerkstelligen. lndien dit niet lukt wordt er door een van de drie advocaten overgeschakeld naar de E.O.O.

 

Uw advocaat weet op alle voornoemde punten raad, laat U adviseren en bijstaan.

Beter vroeg dan laat!