Sluiten Logo Els De Frene

Advocatenkantoor Els De Frene

Advocatenkantoor Els De Frene ligt in het centrum van de stad Kortrijk.  Het kantoor werd in 2001 opgericht door Meester Els De Frene.

Meester Els De Frene legde haar eed op 1.10.1997 af  en sloot zich aan bij de toenmalige Balie van Kortrijk, huidige Balie van West-Vlaanderen.. 

Het Advocatenkantoor staat voor een vlotte en professionele dienstverlening.

De cliënt kan genieten van de kennis en jarenlange ervaring van Meester De Frene gekoppeld aan een exclusieve en menselijke aanpak.

Meer informatie
Of bel 056 722 983

Garanties

Het kantoor staat garant voor efficiëntie en exclusiviteit. In elk dossier wordt gestreefd naar evenwicht tussen juridische kwaliteit en snelheid van afhandeling. 

Daarnaast zorgen we ervoor dat de cliënten doorheen het verloop van het ganse geschil geloodst worden, of het nu gaat om een advies, bemiddeling, minnelijke regeling of een gerechtelijke procedure. 

We opteren voor een no-nonsense aanpak en staan erop dat de richtlijn van begin tot eind de logica zelve is. 

Topprioriteit is en blijft een persoonlijke en menselijke aanpak. Advocatuur wordt niet voor niets een beroep voor en door mensen genoemd!

Tarieven

Basistarief

Het uurloontarief van Meester Els De Frene bedraagt €171, BTW exclusief.

Van dit tarief kan worden afgeweken. 

Een en ander hangt af van de moeilijkheidsgraad, aard en belang van de zaak.

Tijdens de eerste consultatie wordt het tarief na overleg met de cliënt vastgelegd.

Urgentietarief

Het urgentietarief van Meester Els De Frene bedraagt het uurloontarief vermenigvuldigd met 1.5

Administratie & Gerechtskosten

Het basisuurloontarief staat los van de administratieve kosten en gerechtskosten.

Onder administratiekosten wordt verstaan dossieropening, briefwisseling, dactylografie, fotokopies, verplaatsingskosten in kilometeres en in tijd....etc.

Gerechtskosten zijn dan weer de kosten die verbonden zijn aan het Gerecht zelf zoals het woord voor zich spreekt zoals bijvoorbeeld de kosten van een dagvaarding die de deurwaarder betekent of de rolrechten verbonden bijvoorbeeld aan een Familiedossier.

Succesfee

In bepaalde zaken kan een succesfee aangerekend worden. Dit wordt met de cliënt duidelijk afgesproken zodat hij niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

De succesfee is een vergoeding die aan de cliënt kan worden aangerekend wanneer een zaak succesvol is afgesloten.

Een dergelijke overeenkomst zal meestal een gebaseerd zijn op een bepaald percentage van het te behalen resultaat met daaraan gekoppeld een minimumforfait bij het niet behalen van een het beoogde resultaat.

Systeem van betalen

Het advocatenkantoor werkt met gedetailleerde overzichten van de geleverde prestaties, waaraan een prestatienota en/of een prestatiefactuur wordt gekoppeld.

Om de afrekeningen te beperken, wordt met een systeem van tussentijdse provisies en provisiestaten gewerkt.

De klant betaalt met een andere worden een voorschot, dat nadien wordt afgetrokken van de geleverde prestaties.

De voorschotten door Meester Els De Frene gevraagd kunnen vergeleken worden met een soort van credits die men koopt bij het advocatenkantoor.

Eenmaal de credits op zijn, worden nieuwe bij gevraagd.

Het kantoor heeft voorlopig nog geen betaalterminal zodat er meestal gewerkt wordt met overschrijvingen op een van de kantoorrekeningen.

De bedoeling van het systeem van Meester Els De Frene is een en ander zo transparant mogelijk te houden zodat de cliënt weet wat en waarvoor hij betaalt.

 

Aarzel nooit te lang, raadpleeg beter vroeg dan laat uw advocaat!

Interesse? Bel ons op 056 722 983