Sluiten Logo Els De Frene
16 February 2024

Schenking op voorschot erfdeel / buiten erfdeel

In het vernieuwde erfrecht is men ervan uitgegaan dat alle schenkingen die een ouder aan 1 van zijn kinderen doet, geacht worden op voorschot erfdeel te zijn. De wetgever is ervan uitgegaan dat ouders altijd voor al hun kinderen gelijk willen doen. Dit wil zeggen dat het betrokken kind bij overlijden van zijn ouder, de betrokken schenking in aftrek zal moeten laten nemen van zijn erfdeel.

 

Schenking erfenis

Wil de ouder dit echter niet en wil hij echt een kind bevoordelen dan dient hij in de schenkingsakte te schrijven dat de schenking buiten erfdeel is. Dit wil dan zeggen dat het kind het bovenop zijn erfdeel verkrijgt en dus niet gehouden is tot de teruggaveplicht.

 

Vragen, onduidelijkheden of onzekerheden over deze materie? Reken op Els De Frene als advocaat erfrechtels@elsdefrene.be of 056/72.29.83