Sluiten Logo Els De Frene
5 June 2024

Acht tips om een vermogensplanning op te maken

Wilt u aan de slag met de opmaak van een vermogensplanning? Dan heeft u vast snel begrepen dat dit geen eenvoudige materie is. Wij helpen u graag op weg met acht duidelijke tips. 

Onze tips voor uw vermogensplanning

1. Verzamel uw actief en passief inkomen. 

Een eerste vertrekpunt is uw bestaand roerend en onroerend vermogen. Elke vermogensplanning vertrekt vanuit het netto-actief. Verzamel dus al uw documenten, waaronder eigendomstitels, levensverzekeringen, pensioenspaarplannen, standen van de rekeningen, huwelijkscontract, schenkingen en testamenten.

​​

2. Informeer u over de erfbelasting die van toepassing is op uw situatie

Hier in Vlaanderen is het tarief voor erfgerechtigden in rechte lijn 3,9 of 27 procent, terwijl dit voor broers en zussen tarieven van 25, 30 tot 55 procent kan bedragen.

 

3. Weet aan wie je wat nalaat en wat je zou willen veranderen

 

4. Vergeet uzelf niet

Wees gerust gul voor uw naasten, maar vergeet niet om een spaarpotje aan te leggen voor uw eigen oude dag.

 

5. Bezint eer ge begint

 

6. Trek alle registers open

Maak eventuele taboes bespreekbaar met uw naasten. Durf bijvoorbeeld aan uw ouders te vragen om te schenken of durf zelf aan uw kind de waarheid te zeggen over de financiële steun dat een ander kind genoot. Durf ook uw begrafenis of euthanasie te regelen. 

 

7. Voorzie in alternatieven

Durf te schenken onder voorwaarden, een plaatsvervanger aan te duiden bij overlijden van een erfgenaam of een beding van terugkeer te overwegen.

 

8. Schakel een vermogensplanner in

Ziet u door het bos de bomen niet meer? Uw advocaat weet raad, beter vroeg dan laat. Neem contact op met Els De Frene als gespecialiseerde vermogensplanner, zodat u snel weer op beide oren kunt slapen.