Sluiten Logo Els De Frene
26 March 2024

De zorgvolmacht

Is een lastgevingsovereenkomst waarbij de ene partij een andere partij aanstelt om over zijn of haar goederen te beschikken of om ze te beheren ingeval de ene partij daartoe niet meer in staat is.

 

Het niet meer in staat zijn om over zijn vermogen te beschikken, kan zowel fysiek als mentaal zijn.

 

Sinds 2014 werd de idee van de zorgvolmacht in het leven geroepen om zo een vrije keuze aan partijen te laten zelf hun aangestelde te kiezen.

 

Meestal zullen partijen of hun echtgenoot of hun kinderen of beide samen aanstellen zodat het vermogen en het beheer ervan binnen de familie blijft.

 

Tot voor 2014 werd voor dergelijke problematieken beroep gedaan op de voorlopige bewindvoering.

 

Bij voorlopige bewindvoering is het de vrederechter die een bewindvoerder aanstelt en dit zonder instemming van de partij wiens goederen zullen beheerd worden.

 

Wenst U een maximale controle over Uw vermogen te behouden, denk dan tijdig aan de zorgvolmacht.

Uw advocaat kan U hierbij helpen.

Uw advocaat weet raad, beter vroeg dan laat.