Sluiten Logo Els De Frene
9 August 2023

Verschil EOT en een EOO procedure

Vaak is het niet duidelijk waar het verschil zich juist bevindt en wat deze termen juist inhouden.

Echter is dit eigenlijk niet zo gecompliceerd en makkelijk te onderscheiden.

 

EOT staat voor echtscheiding in onderlinge toestemming, hierbij zijn partners over alle aspecten akkoord. In principe is dit een eenvoudige en financieel voordelige procedure.

Bij deze procedure is een verschijning voor de rechtbank niet noodzakelijk. De gerechtelijke doorlooptijd is 3 tot 4 maanden.

 

Een EOO staat voor een echtscheiding in onherstelbare ontwrichting, in deze situatie komen de partners in tegenstelling tot een echtscheiding in onderlinge toestemming niet overeen. Een verschijning voor de familierechter is dan ook noodzakelijk.

 

Er moeten zich concrete bewijzen bevinden dat er sprake is van een ontwricht huwelijk of een feitelijke scheiding.

 

Wanneer u een eenzijdige aanvraag indient, dan moet u meer dan één jaar feitelijk gescheiden zijn. Wanneer u echter gezamenlijk een aanvraag indient, volstaat zes maanden.