Sluiten Logo Els De Frene
14 April 2024

Een huwelijkscontract ... na het huwelijk

Het is een grote misvatting dat men enkel vóór het huwelijk een huwelijkscontract kan opstellen. Meer nog: het is zelfs zo dat de meeste huwelijkscontracten worden afgesloten door zestigplussers.

Huwelijkscontract met keuzebeding

Een van de redenen hiervoor ligt in het feit dat de huwelijkspartners elkaar maximaal willen beschermen bij overlijden. Wanneer zij gehuwd zijn zonder contract en kinderen hebben, gaat in geval van overlijden een deel van nalatenschap naar de kinderen. 

 

Soms willen de partners dat alles naar de langstlevende gaat of dat de langstlevende mag kiezen welk goed hij in volle eigendom wenst te krijgen. Dan wordt geopteerd voor ofwel een verblijvingsbeding of keuzebeding, waarvoor wordt verwezen naar een van mijn vorige blogs. Pas evenwel op nu dit niet fiscaal vriendelijk kan zijn voor de kinderen.

 

Uw advocaat weet raad. Beter vroeg dan laat. Neem dus gerust contact op voor een huwelijkscontract na het huwelijk of andere juridische ondersteuning.