Sluiten Logo Els De Frene
29 November 2020

De voordelen van een zorgvolmacht.

Wie zal Uw geldzaken beheren als U daar zelf niet meer in staat toebent?

Indien U niets voorziet, komt U op het ogenblik dat u niet meer in staat bent Uw goederen te beheren, onder een voorlopig bewindvoerder te staan die op zijn beurt rapporteert aan de Vrederechter bevoegd over het kanton waar U woonachtig bent.

Kiest U liever zelf Uw beheerder? Wenst U dat een familielid dit doet?

Denk dan aan een zorgvolmacht.