Sluiten Logo Els De Frene

Praktijkgebieden

Vermogens- en successieplanning

Thanatos: figuur uit de Griekse mythologie die de personificatie is van de dood.

Het leven gaat snel, heel snel. Mensen plannen en stellen plannen uit. Niemand echter spreekt graag over de dood. Weinigen denken dan ook aan wat zij zouden willen ingeval men er niet meer zou zijn.

Het bespreekbaar maken van de wensen en de mathematische oefening maken van de acties die niet stelt en hun financiële gevolgen voor de nabestaanden, is de taak van een Vermogens-& Successieplanner.

Er dient een vertrouwensrelatie te worden opgebouwd en na frequent overleg, kan elke individuele situatie nader bekeken worden.

Een en ander is nakend actueel gezien de hervorming van het erfrecht op 01.09.2018, welke samen werd doorgevoerd met de vernieuwing van het huwelijksvermogensrecht.

Niet alleen werden de erfrechtelijke reserves gewijzigd, zo ook zijn de waarderingsregels aangepast waardoor het zeker de moeite loont de mathematische oefening te maken.

Verder dient gewezen te worden op het verschil in de situatie feitelijk /wettig samenwonen en de erfrechtelijke gevolgen hiervan zowel voor de partners als voor hun gezamenlijke en stiefkinderen.

Een samenlevingscontract of huwelijkscontract biedt al heel wat soelaas.

Aarzel niet tijdig om advies te vragen aan Meester Els De Frene.

Raadpleeg haar, beter vroeg dan laat.