Iedereen heeft gelijk. Gelijk krijgen doe je beter met de raad van een advocaat.

Specialisaties

Specialisaties advocatenkantoor Els De Frene

diplomasHet kantoor staat in de eerste plaats voor een algemene dienstverlening qua advies, bemiddeling en bijstand.

Verder is Meester De Frene hoofdzakelijk gespecialiseerd in personen- en familierecht, wat zeker niet wegneemt dat U ook voor andere juridische problemen bij ons kantoor terecht kunt.

Hierna vindt U een overzicht van de materies waar Meester De Frene zich voornamelijk op toespitst:

Burgerlijk recht:

 • Huurrecht (verzoening tussen huurder en verhuurder, opzeg van de huur, ontbinding van de huur, achterstal van huur...)
 • Jeugdbeschermingsrecht (Mr De Frene is beëdigd jeugdadvocaat):
  • Bijstand voor de minderjarige in een problematische opvoedingssituatie (Hoe kan de minderjarige zo goed mogelijk worden opgevangen?)
  • Bijstand voor de minderjarige die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd (Plaatsing of niet? Toezicht door de sociale dienst? Huisarrest? Alternatieve maatregel? )
 • Personen- en Familierecht (echtscheidingen, ouderlijk gezag, omgangsrecht, onderhoudsgeld, erfenissen...)
 • ...

Handelsrecht:

 • Invorderingen
 • Kredietwaardigheidscontrole
 • ...

Strafrecht :

 • Algemeen strafrecht
 • Bijzondere misdrijven
 • Wegverkeer
 • ...