Iedereen heeft gelijk. Gelijk krijgen doe je beter met de raad van een advocaat.

Erelonen

Basistarief

Het basisuurtarief bedraagt €144,47 incl. 21% BTW. Dit tarief kan worden aangepast naargelang de hoogdringendheid van de zaak, het resultaat, het belang van de zaak...

Er kan weliswaar bij een regelmatige dienstverlening (bv. bij incasso) een vast bedrag worden afgesproken.

Voorschotten

Tijdens de procedure worden er voorschotten gevraagd, die verrekend worden bij het einde van de procedure in de staat van kosten en ereloon.

Verbonden kosten

De kosten die verbonden zijn aan een dossier zijn enerzijds de kantoorkosten (aanleg van het dossier, briefwisseling, telefonie, verplaatsingskosten...) en anderzijds de gerechtskosten (rolrechten, deurwaarderskosten, afschriften van vonnissen...).

Gedetailleerd overzicht

Op het einde van de rit kan de cliënt op zijn vraag een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties bekomen.

Tarievenlijst

ERELONEN (incl. 21% BTW)
Ereloon Advocaat (uurloon)€144,47
consultatie op kantoor
pleidooi ter zitting (rechtbank)
redactie conclusies, verzoekschriften, ...
studie en inlezen dossier
plaatsbezoeken
tijd voor verplaatsingen advocaat
ADMINISTRATIEKOSTEN (incl. 21% BTW)
Dossierkosten (per opening juridisch dossier)€135,00
Dactylografie/briefwisseling (per bladzijde)€15,00
Fotocopies (per blad)€1,10
Fotocopies-recto/verso (per blad)€1,40
Drukwerk (per blad)€1,00
Verplaatsingkost (per km)€0,65
Verzet€40,46